• język migowy
 • e-mail
 • telefon: +48 32 4311 330
 • lokalizacja
 • BiP
Strona główna/Aktualności/Konkurs plastyczny Jak wyobrażasz sobie Świętego (..)

Konkurs plastyczny Jak wyobrażasz sobie Świętego Mikołaja

6 11 2023 #Aktualności

Serdecznie zapraszamy wszystkich Uczniów naszej szkoły do udziału w konkursie plastycznym pod tytułem Jak wyobrażasz sobie Świętego Mikołaja.

Regulamin konkursu Jak wyobrażasz sobie Świętego Mikołaja

Cele konkursu:

 1. Rozwijanie twórczej inicjatywy oraz umiejętności artystycznych ucznia.
 2. Kształtowanie wrażliwości i poczucia estetyki.
 3. Popularyzacja różnorodnych technik plastycznych jako środka wypowiedzi.
 4. Promowanie młodych talentów.
 5. Rozwijanie pomysłowości i wiary we własne siły.

Zasady konkursu:

 1. Organizatorami konkursu są Sylwia Sperling i Joanna Patyrowska.
 2. Konkurs adresowany jest do wszystkich uczniów Szkoły Podstawowej nr 1 im. Jana Pawła II w Czerwionce - Leszczynach.
 3. Tematem konkursu jest Jak wyobrażasz sobie Świętego Mikołaja. Uczestnicy mają za zadanie stworzyć własne, oryginalne dzieło plastyczne przedstawiające ich wyobrażenie Świętego Mikołaja.
 4. Prace powinny być wykonane na formacie A4 (praca płaska), dowolną techniką plastyczną, taką jak malowanie, rysowanie, kolaż, wyklejanie itp.
 5. Każdy uczestnik może zgłosić tylko jedną pracę konkursową, którą wykonuje indywidualnie.
 6. Prace należy podpisać imieniem i nazwiskiem uczestnika oraz klasą.

Kryteria oceny prac konkursowych:

Ocena będzie uwzględniała przede wszystkim samodzielność wykonania pracy, a następnie staranność, kreatywność, technikę wykonania oraz zgodność z tematem konkursu.

 1. Konkurs trwa od 7.11 do 28.11.2023r.
 2. Prace należy przynosić do pani Joanny Patyrowskiej lub pani Sylwii Sperling (sala 121).
 3. Wyniki konkursu zostaną ogłoszone na stronie internetowej szkoły oraz na parterze na holu głównym szkoły do dnia 06.12.2023r.
 4. Osoby biorące udział w konkursie wyrażają zgodę na publikację swoich prac na stronie internetowej szkoły.
 5. Uczestnictwo w konkursie oznacza akceptację niniejszego regulaminu.

Na zwycięzców czekają nagrody.
Życzymy wszystkim uczestnikom powodzenia i twórczych inspiracji!

ilustracja Freepik

do góry