• język migowy
  • e-mail
  • telefon: +48 32 4311 330
  • lokalizacja
  • BiP

Świetlica

 

Nasza nowa świetlica szkolna została oddana do użytku w maju 2017 roku.

 

Pełni rolę opiekuńczo-wychowawczą.


Korzystają z niej głównie uczniowie klas młodszych, spędzając w niej wiele godzin,
na przykład czekają na kółka zainteresowań, zajęcia dodatkowe, wspierające, na rodziców, rodzeństwo lub na autobus.


Podejmujemy różne działania mające na celu wyposażenie świetlicy, w której uczniowie mogą miło, ciekawie i bezpiecznie spędzić czas.

 

Wychowawcy świetlicy:
 Magdalena Czerner, Magda Jakubczyk, Katarzyna Kwiatkowska, Agata Smyczek, Anna Herok

Szkolna świetlica

Szkolna świetlica

do góry