• język migowy
 • e-mail
 • telefon: +48 32 4311 330
 • lokalizacja
 • BiP

Kadra

 • Dyrektor mgr Krzysztof Kalinowski - nauczyciel informatyki
 • Wicedyrektor mgr Beata Romaniuk - nauczyciel języka polskiego

Nauczyciele języka polskiego:

 • mgr Beata Muszyńska
 • mgr Agnieszka Szymala

Nauczyciele języka angielskiego:

 • mgr Anna Herok
 • mgr inż. Iwona Mak
 • mgr Tomasz Peikert
 • mgr Magdalena Jakubczyk

Nauczyciel języka niemieckiego - mgr Agnieszka Ożga

Nauczyciel historii - mgr Teresa Palarz

Nauczyciele matematyki:

 • mgr inż. Ewa Burzińska
 • mgr Bożena Płoszyńska
 • mgr inż. Sylwia Majdak

Nauczyciele edukacji wczesnoszkolnej:

 • mgr Alina Siedlecka
 • mgr Beata Fojcik
 • mgr Ewa Górecka
 • mgr Joanna Patyrowska
 • mgr Ewelina Paulus
 • mgr Edyta Płonka
 • mgr Agata Smyczek
 • mgr Magdalena Jakubczyk
 • mgr Katarzyna Kwiatkowska

Nauczyciel przyrody - mgr Anna Steuer

Nauczyciel biologii - mgr Beata Kotyczka

Nauczyciel chemii - mgr inż. Sylwia Majdak

Nauczyciel fizyki - dr Iwona Flajszok

Nauczyciel geografii - mgr Magdalena Czerner

Nauczyciel informatyki i zaj. technicznych - mgr Izabela Cebula

Nauczyciel muzyki i plastyki - mgr Jolanta Sprus

Nauczyciel wychowania do życia w rodzinie - mgr Wiktoria Mazur-Brudny

Nauczyciele wychowania fizycznego:

 • mgr Karol Brudny,
 • mgr Dawid Klasik,
 • mgr Anna Steuer

Nauczyciele religii:

 • mgr Ewa Skorupa,
 • ks. mgr Łukasz Budniok

Nauczyciel EDB -mgr Tomasz Zając

Bibliotekarz - mgr Mirela Kluczniok

Wychowawcy świetlicy:

 • mgr Magdalena Czerner
 • mgr Magdalena Jakubczyk
 • mgr Katarzyna Kwiatkowska
 • mgr Anna Herok
 • mgr Agata Smyczek
 • mgr Mirela Kluczniok

Pedagog szkolny:

 • mgr Izabela Cebula
 • mgr Karolina Partyka-Dziadura

Nauczyciele prowadzący zajęcia rewalidacyjne:

 • mgr Agnieszka Głombik 
 • mgr Alina Karaszewska
 • mgr Katarzyna Kwiatkowska
 • mgr Marzena Machnik 
 • mgr Anna Oparska -Stryczek
 • mgr Agnieszka Smołka
 • mgr Sylwia Sperling

Nauczyciele współorganizujący kształcenie:

 • mgr Agnieszka Głombik
 • mgr Joanna Grabowska
 • mgr Dagmara Kalinowska
 • mgr Marzena Machnik
 • mgr Wiktoria Mazur-Brudny
 • mgr Agnieszka Smołka
 • mgr Sylwia Sperling
 • mgr Magdalena Śmiecińska
 • mgr Martyna Szymura
 • mgr Agnieszka Wowra
 • mgr Sylwia Woźnica

Nauczyciele prowadzący zajęcia usprawniające ruchowo:

 • mgr Adam Bugdoł
 • mgr Joanna Kopacz

Nauczyciel prowadzący zajęcia logopedyczne

 • mgr Magdalena Kapusta-Gawrych
 • mgr Marzena Kurpanik
do góry