• język migowy
 • e-mail
 • telefon: +48 32 4311 330
 • lokalizacja
 • BiP
Strona główna/Dla Uczniów/Pedagog szkolny

Pedagog szkolny

Gabinet pedagoga znajduje się na pierwszym piętrze (ostatnie drzwi po prawej stronie korytarza szkolnego).

Gabinet pedagoga szkolnego

Pedagodzy szkolni:

 • mgr Izabela Cebula
 • mgr Karolina Partyka - Dziadura

Zwróć się do pedagoga szkolnego gdy:

 • Masz problem i nie wiesz, jak go rozwiązać.
 • Czujesz, że nikt Cię nie rozumie, jesteś samotny.
 • Nie potrafisz porozumieć się z nauczycielem.
 • Masz problemy rodzinne, znajdujesz się w trudnej sytuacji materialnej.
 • Masz ciekawe pomysły, którymi chcesz się podzielić.
 • Przyjdź także z każdą sprawą, z którą sam nie potrafisz sobie poradzić.
 • Chciałbyś z kimś porozmawiać
 • Nie wiesz jak efektywnie się uczyć
 • Nie umiesz się skoncentrować na lekcji
 • Masz problemy emocjonalne
 • Inni ludzie wciąż narzekają na Twoje zachowanie
 • Chciałbyś pomóc innym, ale nie wiesz w jaki sposób
 • Chcesz po prostu podzielić się swoją radością i sukcesami

Dlaczego w szkole potrzebny jest pedagog?

We współczesnym świecie coraz więcej uczniów ma różne problemy emocjonalne i zaburzenia zachowania.
Dzieci nie potrafią same sobie poradzić z negatywnymi emocjami i stają się bardziej agresywne albo wycofane w kontaktach społecznych, co efekcie może doprowadzić do różnych form niedostosowania społecznego oraz licznych, poważnych problemów emocjonalnych. Pedagog powinien być rzecznikiem praw ucznia oraz koordynatorem wszystkich działań podejmowanych w celu niesienia pomocy uczniowi. Pedagog jest specjalistą w dziedzinie wychowania. Potrafi nawiązać właściwy kontakt z ludźmi, a także rozpoznać i zdiagnozować sytuacje problemowe. Posiada on wiedzę oraz umiejętność prowadzenia terapii, sztuki mediacji, do rozpoznawania i diagnozowania różnorodnych sytuacji problemowych, do organizowania i prowadzenia różnych form zajęć indywidualnych i grupowych (warsztatów, pogadanek, prelekcji, szkoleń dla nauczycieli, pedagogizacji dla rodziców, do tworzenia programów terapeutycznych, profilaktycznych i innych).

Pedagog ma obowiązek współpracy z różnymi instytucjami publicznymi pomagającymi dziecku i rodzinie. Należą do nich:

 •  Ośrodek Pomocy Społecznej,
 •  Sąd Rejonowy,
 •  Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna oraz inne instytucje.

Pedagog służy swoją pomocą dorosłym opiekunom dzieci, którzy nie potrafią poradzić sobie z problemami wychowawczymi w domu. Nie należy wstydzić się korzystać z pomocy pedagoga. Ważne jest przecież dobro dziecka. Dbajmy razem o prawidłowy rozwój psychofizyczny i społeczny naszych dzieci, a będą one szczęśliwe. Zapewnijmy im poczucie bezpieczeństwa i możliwość optymalnego rozwoju przez naukę, zabawę oraz realizację ich marzeń. Wspólnie wzmacniajmy ich poczucie własnej wartości, a będziemy spokojni o ich przyszłość oraz dumni z ich efektów w nauce.

*W odpowiedzi na zagrożenia wynikające z pandemii i potrzebę zwiększenia dostępności do uzyskania specjalistycznej pomocy psychologicznej dla uczniów, wychowanków, rodziców i nauczycieli szkół i placówek oświatowych Minister Edukacji Narodowej 24 lipca 2020 r. zlecił Fundacji Drabina Rozwoju realizację zadania publicznego pn. „Przygotowanie koncepcji i stworzenie poradni online z zakresu zdrowia psychicznego dla uczniów i wychowanków, ich rodziców, nauczycieli”. Efektem tych działań jest powstanie Poradni on-line „Zawsze jest jakieś wyjście”.

Instytucje, które oferują pomoc w sytuacjach kryzysowych:

 • Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna w Rybniku tel. 32 422 39 35
 • Ośrodki Interwencji Kryzysowej tel. 32 422 56 39
 • Centrum wsparcia dla osób w stanie kryzysu psychicznego tel. 800 70 2222
 • Telefon Zaufania dla Dzieci i Młodzieży tel. 116 111
 • Dziecięcy Telefon Zaufania Rzecznika Praw Dziecka tel. 800 12 12 12
 • Telefon Zaufania dla Osób Dorosłych w Kryzysie Emocjonalnym tel. 116 123
 • Telefon dla rodziców i nauczycieli w sprawie bezpieczeństwa dzieci tel. 800 100 100
 • Policyjny Telefon Zaufania tel. 800 12 02 26
 • Infolinia pomocowa dla dzieci, młodzieży i ich opiekunów tel. 800 080 222
 • Ogólnopolskie Pogotowie dla Ofiar Przemocy w Rodzinie „Niebieska Linia” tel. 800 12 00 02
 • W przypadku bezpośredniego zagrożenia życia lub zdrowia Twojego bądź drugiej osoby zadzwoń na numer alarmowy tel. 112
 • Informacje na temat depresji młodzieńczej: https://wyleczdepresje.pl/depresja-mlodziencza/ 
do góry