• język migowy
 • e-mail
 • telefon: +48 32 4311 330
 • lokalizacja
 • BiP

Wolontariat

Wolontariat to świadome, dobrowolne i bezpłatne działanie na rzecz innych, wykraczające poza związki rodzinno - przyjacielsko - koleżeńskie.

Dlaczego warto angażować się w wolontariat?

Bycie wolontariuszem to nie tylko odpowiedzialność. To przede wszystkim ogromna satysfakcja z pomocy drugiemu człowiekowi, który jej od nas potrzebuje. Najlepszą zapłatą za pracę jest uśmiech i ciepłe słowa od podopiecznego.

Poniżej prezentujemy kilka cech, które powinny charakteryzować wolontariusza:

 • dużo optymizmu i chęci do działania, 
 • motywacja do niesienia pomocy potrzebującym,
 • umiejętność wygospodarowania wolnej chwili,
 • odwaga i brak barier psychicznych,
 • odpowiedzialność, wrażliwość, systematyczność.

Jeśli masz jeszcze wątpliwości, czy zostać wolontariuszem, niech poniższe argumenty na rzecz wolontariatu zachęcą cię do bycia ochotnikiem.

Wolontariat stwarza szansę:

 • wykorzystania własnych umiejętności i doświadczeń,
 • rozwijania zainteresowań,
 •  zdobycia doświadczenia w nowych dziedzinach,
 • zawarcia przyjaźni,
 • wywierania wpływu na zmiany społeczne,
 • zaangażowania się w działania na rzecz społeczności lokalnej.

Wolontariat to nie tylko sposób na spędzenie wolnego czasu czy bycie użytecznym.
Wolontariat to przede wszystkim wyjście naprzeciw drugiemu człowiekowi,
to wspaniałe doświadczenie obdarowywania i bycia obdarowanym.

do góry