• język migowy
  • e-mail
  • telefon: +48 32 4311 330
  • lokalizacja
  • BiP

Wolontariat


Wolontariat to świadome, dobrowolne i bezpłatne działanie na rzecz innych potrzebujących pomocy, wykraczające poza związki rodzinno - przyjacielsko - koleżeńskie.

Dlaczego warto angażować się w wolontariat?

Bycie wolontariuszem to nie tylko odpowiedzialność. To przede wszystkim ogromna satysfakcja z pomocy drugiemu człowiekowi, który jej od nas potrzebuje. Najlepszą zapłatą za pracę jest uśmiech i ciepłe słowa od podopiecznego.

Poniżej prezentujemy kilka cech, które powinny charakteryzować wolontariusza:

· dużo optymizmu i chęci do działania,

· motywacja do niesienia pomocy potrzebującym,

· umiejętność wygospodarowania wolnej chwili,

· odwaga i brak barier psychicznych,

· odpowiedzialność, wrażliwość, systematyczność.

Jeśli masz jeszcze wątpliwości, czy zostać wolontariuszem, niech poniższe argumenty na rzecz wolontariatu zachęcą cię do bycia ochotnikiem.

Wolontariat stwarza szansę:

· wykorzystania własnych umiejętności i doświadczeń,

· rozwijania zainteresowań,

· zdobycia doświadczenia w nowych dziedzinach,

· zawarcia przyjaźni,

· wywierania wpływu na zmiany społeczne,

· zaangażowania się w działania na rzecz społeczności lokalnej.

Wolontariat to nie tylko sposób na spędzenie wolnego czasu czy bycie użytecznym. Wolontariat to przede wszystkim wyjście naprzeciw drugiemu człowiekowi, to wspaniałe doświadczenie obdarowywania i bycia obdarowanym.

do góry