• język migowy
  • e-mail
  • telefon: +48 32 4311 330
  • lokalizacja
  • BiP
Strona główna/Aktualności/Konkurs plastyczno-techniczny "Eko-pisanka"

Konkurs plastyczno-techniczny "Eko-pisanka"

15 03 2022 #Aktualności #Świetlica

Świetlica szkolna zaprasza uczniów klas I-III do udziału w konkursie plastyczno-technicznym "Eko-pisanka"

REGULAMIN KONKURSU:

Konkurs jest przeznaczony dla uczniów klas I-III.

Celem konkursu jest kształtowanie wyobraźni dzieci poprzez prace plastyczne, inspirowanie dzieci do twórczości plastycznej, umożliwienie

prezentacji twórczości plastycznej.

Przedmiotem konkursu jest wyłącznie samodzielne wykonanie pisanki dowolną techniką, zwracając uwagę na aspekt ekologiczny.

Przy ocenie prac będą uwzględniane: samodzielność wykonania, estetyka, pomysłowość.

Każda praca powinna być podpisana na odwrocie metryczką: imię i nazwisko, klasa.

Prace należy składać w świetlicy szkolnej od 14.03 do 4.04. 2022r.

Wyniki konkursu opublikowane zostaną na stronie internetowej szkoły do dnia 11.04.2022r.

Osoby biorące udział w konkursie wyrażają zgodę na publikację swoich prac na stronie internetowej szkoły.

Udział w konkursie jest jednoznaczny z akceptacją regulaminu.

Na zwycięzców czekają nagrody upominki . Zachęcamy do udziału.

Wychowawcy świetlicy - Magdalena Czerner, Magdalena Jakubczyk

do góry