• język migowy
 • e-mail
 • telefon: +48 32 4311 330
 • lokalizacja
 • BiP
Strona główna/Aktualności/Listopad Miesiącem Tolerancji i Życzliwości

Listopad Miesiącem Tolerancji i Życzliwości

16 11 2022 #Aktualności #Klasa 2016-2024 #Klasa 2017-2025 #Klasa a 2015-2023 #Klasa a 2018-2026 #Klasa a 2019-2027 #Klasa a 2020-2028 #Klasa a 2021-2029 #Klasa a 2022-2030 #Klasa b 2015-2023 #Klasa b 2018-2026 #Klasa b 2019-2027 #Klasa b 2020-2028 #Klasa b 2021-2029 #Klasa b 2022-2030 #Klasa c 2015-2023 #Klasa c 2018-2026 #Klasa c 2020-2028 #Klasa c 2022-2030

 Plan obchodów Miesiąca Tolerancji i Życzliwości

 • Konkurs plastyczny „Tolerancja” dla klas 1-3. Prace należy dostarczyć do p. Martyny Szymury lub p. Katarzyny Kwiatkowskiej do dnia 18.11.2022r. (regulamin w załączniku nr 1).
 • Konkurs poetycki „Rymowanka o Życzliwości, Tolerancji” dla klas 4-8. Prace należy dostarczyć do p. Dagmary Kalinowskiej do dnia 25.11.2022r. (zasady konkursu w załączniku nr 2).
 • Jak rozumiemy pojęcie tolerancji - puzzle. Praca dla klas 1-8 - na schemacie puzzla należy wpisać klasową definicję tolerancji (burza mózgów) w terminie do 14.11.2022r. Prace należy przekazać do gabinetu pedagoga.
 • Plebiscyt na „Króla / Królową Życzliwości, Tolerancji” dla klas 4-8. Tytuł dla osoby, którą zespół klasowy uznaje za najżyczliwszą, pomocną itp. Imiona i nazwiska finalistów należy przekazać do gabinetu pedagoga do dnia 25.11.2022r. (zasady plebiscytu w załączniku nr 3).
 • Gazetka „Drobne Gesty Życzliwości” - przykłady pozytywnych zachowań, które mogą uczniowie wykonać dla innych.
 • Przedstawienie profilaktyczne „Czerwony Kapturek szuka księcia”. W ramach współpracy z Zespołem Szkół Specjalnych nr 9 w Czerwionce - Leszczynach zostanie wystawiony spektakl dla uczniów tej placówki.
 • Integracja i współpraca - zabawy na długich przerwach na holu pierwszego piętra w dniu 16.11.2022r.
  Klasy 1-3 korzystają z zabaw podczas wyznaczonej lekcji - harmonogram w załączniku nr 4.
 • Podsumowanie Miesiąca Tolerancji i Życzliwości dnia 30.11.2022r. (15 minutowy apel).

Organizatorzy:
Dagmara Kalinowska, Sylwia Sperling,
Karolina Partyka - Dziadura, Katarzyna Kwiatkowska
Martyna Szymura, Agnieszka Głombik


Regulamin szkolnego konkursu plastycznego "Tolerancja"

Cele konkursu:

 • Kształtowanie postawy tolerancji i upowszechnianie wiedzy na jej temat.
 • Kształtowanie wrażliwości i życzliwości wobec drugiego człowieka.
 • Kształtowanie właściwych postaw wobec osób niepełnosprawnych, innego wyznania czy wywodzących się z innych krajów.
 • Rozwijanie zainteresowań i umiejętności plastycznych.
 • Kształtowanie twórczego myślenia.

Zasady konkursu:

 • Konkurs adresowany jest do uczniów klas I-III.
 • Format pracy: A4, technika: dowolna, płaska.
 • Na odwrocie prace powinny zawierać imię i nazwisko autora pracy oraz klasę.
 • Komisja konkursu dokona oceny prac pod względem pomysłowości, zgodności z tematem oraz estetyki wykonania.
 • Prace będą eksponowane na wystawie konkursowej.
 • Udział w konkursie jest jednoznaczny z akceptacją regulaminu.

Termin: Prace należy składać od 04.11.2022r. do 18.11.2022r.

Rozstrzygnięcie konkursu: Ogłoszenie wyników i wręczenie nagród odbędzie się 30 listopada 2022r.

Zasady konkursu na „Rymowankę o Życzliwości, Tolerancji”

 • Uczniowska „Rymowanka o Życzliwości, Tolerancji” ma być zabawną i ciekawą zachętą do bycia życzliwym, tolerancyjnym, otwartym na potrzeby innych.
 • Rymowanka może mieć formę wierszyka, haiku, itp. Musi składać się z co najmniej trzech wersów.
 • Uczeń podpisaną (podać imię, nazwisko i klasę) rymowankę wkłada do koperty i oddaje do sekretariatu lub do p. Dagmary Kalinowskiej.
 • Najciekawsze „Rymowanki o Życzliwości, Tolerancji” zostaną umieszczone na szkolnej stronie internetowej.
 • Zwycięzcy otrzymają upominki.
do góry