• język migowy
  • e-mail
  • telefon: +48 32 4311 330
  • lokalizacja
  • BiP
Strona główna/Dla Rodziców/Stołówka/Płatności za obiady

Płatności za obiady

Odpłatność za obiady w roku szkolnym 2022/2023 wynosi: 6,00 zł. Płatności za obiady należy uregulować do 15-go dnia każdego miesiąca.

Koszt obiadów we wrześniu 2022 roku wynosi 108zł.

Konto:
od 1 lutego 2022 r. roku wpłata na konto: Mikołowski Bank Spółdzielczy w Mikołowie 04 8436 0003 0000 0026 8510 0004

 W tytule przelewu należy podać:

  • Imię i nazwisko dziecka
  • Klasa .....................................
  • Obiady za okres ...............

Za nieterminowe wpłaty naliczane są odsetki!

do góry