• język migowy
 • e-mail
 • telefon: +48 32 4311 330
 • lokalizacja
 • BiP

Zwroty podręczników

7 06 2021 #Biblioteka

Drodzy uczniowie. Zbliża się koniec roku szkolnego, przesyłam zatem informacje dotyczące sposobów i terminów zwrotu podręczników do biblioteki szkolnej.

Wzorem poprzedniego roku zwroty podręczników odbywać się będą w reżimie sanitarnym – na parterze w sali szkolnej stołówki w dniach 15-18 czerwca br.wg. harmonogramu podanego poniżej. Każdy uczeń oddaje cały komplet podręczników, opatrzony kartką (przygotowaną przez ucznia), na której należy napisać klasę i nazwisko ucznia oddającego komplet podręczników, a także nazwę brakującego podręcznika (jeżeli ktoś zgubił lub zniszczył).
W razie braku podręcznika (zniszczony, zagubiony) uczeń otrzyma od bibliotekarza druk do zapłaty. Wpłatę na konto szkoły należy uiścić do dnia 25 czerwca 2021 r.

Harmonogram zwrotów podręczników:

 • 7-10 czerwca (klasy III) po uzgodnieniu z wych. klas
 • 15 czerwca – lekcja 2 (klasy Ia, Ib, Ic– lekcja 3 (klasa IIa)– lekcja 4 (klasa IIb) 
 • 16 czerwca - lekcja 1  (klasa IV)– lekcja 2 ( klasa V) 
 • 17 czerwca – lekcja 2 ( klasa VIa) – lekcja 3 (klasa VIb)– lekcja 4 (klasa VIc) 
 • 18 czerwca – lekcja 1 (klasa VIIa)– lekcja 2 (klasa VIIb)– lekcja 3 (klasa VIIIa) -lekcja 4 (klasa VIIIb)  

Podręczniki wchodzące w skład kompletu dla poszczególnych klas:

 • Klasy 1-3 Nowi tropiciele cz 1-5, język angielski
 • Klasa IV
  • j.polski (literatura, gramatyka i ortografia)
  • J.angielski
  • Muzyka
  • Plastyka
  • Historia
  • Przyroda
  • Matematyka
  • Informatyka
  • Technika
 • Klasa V
  • j.polski (literatura, gramatyka i ortografia)
  • J.angielski
  • Muzyka
  • Plastyka
  • Historia
  • Matematyka
  • Informatyka
  • Technika
  • Geografia
  • Biologia
 • Klasa VI
  • j.polski (literatura, gramatyka i ortografia)
  • J.angielski
  • Muzyka
  • Plastyka
  • Historia
  • Matematyka
  • Informatyka
  • Technika
  • Geografia
  • Biologia
 • Klasa VII
  • j.polski (literatura, gramatyka i stylistyka)
  • J.angielski
  • Muzyka
  • Plastyka
  • Historia
  • Matematyka
  • Informatyka
  • Geografia
  • Biologia
  • Chemia
  • J. niemiecki
  • Fizyka
 • Klasa VIII
  • j.polski (literatura, gramatyka i stylistyka)
  • J.angielski
  • Historia
  • Matematyka
  • Informatyka
  • EDB
  • Geografia
  • Biologia
  • Chemia
  • j. niemiecki
  • WOS
  • Fizyka
do góry